Toimumas

UUS!

09.09.2017

Et rõõmsalt uut hooaega alustada pakime suvised seiklused ilusti mälestusteks kokku. Selleks jutustame oma põnevaid seiklusi ka teistele ning mängime õue suvel õpituid mänge. Läbi erinevate tegevuste seame korda ka päevakeskuse ruumid.

Septembris häälestume koolile,  äratades üles kõik oma meeled. Meisterdamisel kasutame looduslikke materjale ja püüame viibida palju väljas, et märgata sügise värve ja vilju.   Samas uudistame ka erinevaid laste raamatuid ning ei unusta vanavanematepäev, autovabapäev, mihklipäeva ning euroopa spordinädalat.   

Oktoobris saame panna proovile enda esinemisjulgust, juhendamisoskust ja loovust erinevatel teemapäevadel.  Kindlasti räägime ka tervislikest eluviisidest, kosutavast unest, toidupüramiidist ning taldrikureeglist.  Koolivaheajal plaanime päevakeskuses veeta ka öö.

Varem toimunud

Sügis 2016

Tegevuste juhendaja on Raili Hollo.
Abiõpetajateks Jarlin, Maret ja Kaidi.
Augustikuus me vaatame tagasi suvele ja pakime seiklused ilusti mälestusteks kokku. Mis on selleks parem, kui tulla ja jutustada teistele oma suviseid tegemisi ning saada osa teiste lugudest. Ühtlasi häälestume koolile,  äratades üles kõik oma meeled. Läbi erinevate tegevuste seame korda ka päevakeskuse ruumid ning vaatame üle inventaari. 
Septembris raputame ennast suvelapsest koolilapseks, leides iga päev tegevust:  näppudele, et pliiatsid koolis  käes püsiksid, füüsisele, et suudaksime  jälle 45 minutit paigal istuda ja kohal olla, ning ajule, lahendades erinevaid mõistatusi ja mängides mälu- ning tähelepanumänge. Jälgime ka, et üldises saginas ei unustaks vanavanematepäev, autovabapäev, mihklipäeva ning euroopa spordinädalat.  Imetleme ka sügisvärve ning osaleme Tammelinna päevadel.
Oktoobris jätkame tegevusi õues, õpime puid ja nende vilju. Räägime tervislikest eluviisidest, kosutavast unest, toidupüramiidist ning taldrikureeglist.  Õpetajatepäeva tutvume  õpetajaametiga. Koolivaheajal proovime päevakeskuses veeta ka ööd, ning kuu lõpus ei unusta ka halloweeni.
Novembrikuu on aeg, mil on hea meenutada vanade eestlaste kombeid ning austada meie endi kombeid ja tähtpäevi. Kuu jooksul tutvume nii mardi- kui ka kadripäeva kombestikuga ning seome ka teised kunsti- ja igapäevased tegevused nende tähtpäevadega. Kuna november on ka hingekuu, meenutame lahkunud lähedasi ja jagame neist toredaid mälestusi.  Räägime ka oma hingest, tunnetest ning elukaarest.  Isadepäeval näitame ka isadele, et hoolime neist väga – selleks õmblevad lapsed ise juhendaja abil kallitele issidele helkurid, millega pimedal ajal ohutult liikuda.


Väärtuskasvatus Tarkuste Hoidiste abil

Alates septembrist 2014 võtsime kasutusse ka eesti rahvapärimusel põhineva väärtuskasvatuse programmi "Väärtuskasvatus Tarkuste Hoidiste abil". Meetod annab võimaluse lastel nii enda kui ka teiste väärtustega tutvuda, et nii ennast kui ka teisi seeläbi paremini mõista. Tiina Peterson, Haridus- ja Teadusministeeriumi peaekspert alushariduse valdkonnas kommenteerib meetodit järgnevalt:

“Eesti vanasõnad annavad suurepärase võimaluse lastega väärtuste teemal arutleda ja õppimist rikastada. Koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas on väärtuskasvatus tihedalt seotud laste üldoskuste, sh enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste kujundamisega. Tarkuste Hoidiste metoodika pakub õpetajale praktilisi ja huvitavaid viise, kuidas õppe- ja kasvatusvaldkondi lõimides korraldada lasteaias väärtuskasvatust. Väga positiivne on lapse ja pere aktiivsuse ning koostöö soodustamine. Õppematerjali rakendamise kaudu saab nii kodu kui ka lasteaed lapse arengut paremini toetada ja luua võimalused hooliva ning isiklikku vastutust soodustava keskkonna kujunemiseks.“

Loe lisaks ttp://www.lasteaed.net/2010/08/06/tarkuste-hoidise-abil-lasteaias-vaartuste-kasvatamine/.

Aitäh Merike Mitt ja Mastery Koolitus põneva koolituse ning vahvate materjalide eest!

Oktoobri- ja novembrikuu teemad päevakeskuses (2015)

  • õpetaja elukutse, õpetajatepäev
  • tervislikud eluviisid
  • hingedepäev (hinge eest hoolitsemine, tunded ja elukaar)
  • halloween, mardipäev, kadripäev
  • uni - unereziim (mis toimub meiega magades? kuidas mõte töötab väsinuna? talveuni ja unetus)
  • suhted (head suhted, positiivne mõtlemine, hea enesehinnang,konfliktid, riidlemised, halvustamine, kiusamine)
  • aktiivsus (liikumine, sport)
  • toidupüramiid (taldrikureegel - iga päev viis värvi jm)

Mai- ja juunikuu päevakeskuses (2015)

Maikuus jätkame julguse teemadel: püüame endiselt tegeleda oma hirmudega ning teisalt koguda julgust, et oma unistuste poole püüelda. Kiikame pisut ka täiskasvanute maailma ning kujutame ennast ette 30-aastastena. Kujutelmad pakuvad palju mõtteainet ning taipame üheskoos, et asjad, mis on meile tähtsad praegu, ei pruugi seda olla tulevikus. Samas on neid tundeid, inimesi, mälestusi ja kogemusi, mis jäävad oluliseks terve elu vältel. Nii koostamegi oma "Tähtsate asjade püramiidi", kuhu kanname tähtsuse järjekorras (Maslow püramiidi eeskujul) just need asjad, mis on meie jaoks olulised praegu ning leiame, et oleme oma väärtuste poolest ühel moel väga sarnased, kuid teisalt ka väga erinevad.

Loomulikult peame meeles ka armsaid emasid, kellele meisterdame erinevaid südamlikke kaarte, kuhu kirjutame armsaid soove. Endiselt jätkame ka origami meisterdustega. Kuu jooksul satume korduvalt ka Oskar Lutsu majamuuseumisse: osaleme muuseumi õpitoas ning "Aiapäevade" üritustes. Tutvume ka erinevate internetiväljaannetega.

Enne suvepuhkuse algust teeme kokkuvõte kogutud tarkuseteradest, valime välja kolm lemmikut ning võtame need kogu suveks mõtetes kaasa. Lastekaitsepäeval kaunistame Lille Maja vanad müürid kaunite joonistustega, osaleme rongkäigus ning teistes Raekoja platsi ümbruses aset leidvates õpitubades. Hooaja lõpetame juunikuus vahva pikniku ja meisterdusega.

Aprillikuu päevakeskuses (2015)

Aprillikuu rõõmustab meid mitmete toredate pühadega. Kuud alustame rõõmsalt naljapäevaga ning üheskoos valmistume ka lähenevateks lihavõteteks. Sel kuul alustame "julguse" väärtusega tegelemist ning püüame erinevate tegevuste käigus suurendada eneseusku ning koguda esinemisjulgust. Naljakuule kohaselt ei jää kõrvale ka huumor. Kuulame ja esitame ise naljakaid luuletusi ning kogume vahvaid laste ütlusi, mida jagame teistegagi. On ju julgusega tihedalt seotud ka huumorimeele ja rõõmsameelsusega seonduvad tarkused. Ilusate ilmade korral kasutame endiselt võimalust mängude ning tegevustega rohkem värske õhu kätte kolida. Kuna aprillikuus on õige aeg, et esimesed taimekesed kasvama panna, istutame ka meie mõned kirsstomati-taimed, pisut rohelist salatit, kress-salatit ja muud värsket ning rohelist, mida ise hamba alla saame pista. Loomulikult on taimekeste istutamine ning nende hoolitsemine põhiliselt laste ülesandeks. Juhendaja annab vaid näpunäiteid, mida silmas pidada.

Märtsikuu päevakeskuses (2015)

Märtsikuu loob kevadist meeleolu. Jätkame "Sallivuse" väärtuse käsitlemist ning avardame mitmetes olulistes küsimustes oma silmaringi ning kummutame levinud stereotüüpe. Märts on ka lemmikloomakuu - kuu jooksul võivad lapsed kokku lepitud ajal päevakeskusesse kaasa tuua oma armsa lemmikloomast sõbra, et teda ka teistele tutvustada. Lähenevaks kevadvaheajaks oleme lastele planeerinud mitmeid vahvaid tegevusi. Koos meisterdame vahvad murupead, osaleme TÜ loodusmuuseumi kevadisel looduspäeval ja palju muudki. Ka kunstiringis muutuvad meisterdused üha kevadisemateks.

Veebruarikuu päevakeskuses(2015)

Veebruaris lõpetame kuu keskel "Töökuse" väärtuse käsitlemise. Teemale kohaselt püüame iga nädal õppida ja harjutada midagi uut. Nõnda saab selgeks näiteks vahva ja loogilist mõtlemist arendav lauamäng "Morris", mida kaua karbis piilunud oleme, ja aegamisi õpime kambakesi koos olles ka pisut vaiksemalt rääkima, et nii ennast kui ka kaaslasi säästa. Eesti Vabariigi sünnipäeva kuule kohaselt alustame selle teises pooles "Sallivuse" väärtusega. Viimast seostame nii vabariigi sünnipäeva kui ka sellele eelneva sõbrapäevaga. Sõbrapäevale eelneval päeval peame koos ka ühe korraliku sõbrapeo ning meisterdame armsatele sõpradele ise pisikesed ja armsad kingitused. Veebruar on ka tihe joonistamise kuu: osaleme nii Lastetoa ja ETV2-e konkursil "Minu Eesti sünnipäev" kui ka Hea Lapse joonistusvõistlusel, kus joonistame presidendi vastuvõtule saabujatele kaunid tualetid.

Jaanuarikuu päevakeskuses (2015)

Uuel aastal alustame ka uue teemavaldkonnaga ning seome suurema osa tegevustest „Tebekeskkonna“ teemaplokiga. Käsitletava teema eesmärgiks on toetada lapse kujunemist teabeteadlikuks ja kriitilise analüüsivõimega inimeseks. Suurel määral keskendutakse ka internetiga seotud ohutusele (avalik vs privaatne ruum) (Vt lisaks Põhikooli riiklik õppekava lisa 12 (pdf)). Meie suurimaks sõbraks saab põnev internetilehekülg www.targaltinternetis.ee, kust leiame palju põnevat ning õpime internetis ohutumalt ja teadlikumalt toimima. Jaanuar on ka rühmatööde kuu. Püüame üheskoos õppida rühmades sõbralikult ja üksteisega arvestades töötama ning lahendame nii mitmeid põnevaid probleeme, leides neile ühtlasi ka nutikaid lahendusi. Aruteluks annab alust kuu esimeses pooles Tarkuste Hoidiste metoodika põhjal käsitletav „Hoolivuse“ väärtus ning teises pooles „Töökuse“ väärtus. Kuu esimeses pooles alustame ka ammu planeeritud heategude nädalaga, kus püüame heategusid nii rohkem teha kui ka märgata.

Detsembrikuu päevakeskuses (2014)

Jõulukuul alustame hoolivuse väärtusega ning räägime heategudest, hoolimisest, kodust, koostööst ja abivalmidusest ning püüame nende teemadega ka kõiki teisi tegevusi lõimida. Enne jõuluvaheajale minekut mõtleme koos, kellele sooviksime koos hinges kõige rohkem head teha ning paneme ka paika plaani, kuidas oma idee ellu viia. Väikese heateona alustame lindude talvise toitmisega ning meisterdame lindudele ise vahvad toidumajad − selleks taaskasutame vanu Coca-Cola plastpudeleid ning maalime need armsateks päkapikumajadeks (kuigi toidulaua katame ikkagi värvulistele ja teistele paigalindudele). Jõulukuuks saavad linnud ka päris oma piparkoogid. Nende tegemiseks kasutame lindudele sobivaid koostisosi: krõbedaid seemneid ning rammusat searasva, mis aitaksid lindudel külmal talvel kenasti hakkama saada. Detsembrikuu jooksul valmib ka hulk vahvaid jõulumeisterdusi: nööpidest lumememmedega jõulukaardid, savist jõululinnud, muinasjutulised lumekuulid ja toredad jõulumunad, mida kuuse külge riputada.

Novembrikuu päevakeskuses (2014)

Novembrikuu on aeg, mil on hea meenutada vanade eestlaste kombeid ning austada meie endi kombeid ja tähtpäevi. Kuu jooksul tutvume nii mardi- kui ka kadripäeva kombestikuga ning seome ka teised kunsti- ja igapäevased tegevused nende tähtpäevadega. Kuna november on ka hingekuu, meenutame lahkunud lähedasi ja jagame neist toredaid mälestusi. Ilmade jahenedes käivad ka tihased üha uudishimulikumalt akna taga piilumas, mida lapsed soojas toas teevad. Lindude rõõmustamiseks alustame novembri lõpus lindude talvise toitmisega – selleks valmistame ise lindude toidupalad ning tutvume erinevate lindude ja nende toidulaua eelistustega. Kuna november on „vastutuse“ väärtuse kuu, arutame tarkuseterade abil üheskoos, mida vastutamine tähendab ning kuidas saame ise näidata, et vastutame – seda nii enda elu, oma mänguasjade, tegude, sõnade ja muu sarnase eest. Püüame ka ise rohkem vastutust võtta – seda nii päevakeskuses kui näiteks igapäevaselt kaaslastega suheldes. Kuu tegevusi toetab hästi koolinoorte endi algatusel valminud koolikiusamise teemalise filmi „Muutuse algus“ vaatamine ning koolikiusamise teemadel arutlemine. Isadepäeval näitame ka isadele, et hoolime neist väga – selleks õmblevad lapsed ise juhendaja abil kallitele issidele helkurid, millega pimedal ajal ohutult liikuda. November toob oma pühaderikkuses palju põnevat!

Oktoobrikuu päevakeskuses (2014)

Rehe- ja viinakuul jätkame septembrikuus alustatud teemaga ("Keskkond ja jätkusuutlik areng") ning nopime tarkuse hoidiste purgist tarkuseteri, mis keskenduvad just nimelt tarkuse ning arukuse väärtustele. Lisaks "ametlikule" kooliharidusele on oluline ka inimese nutikus. Humoorika kavalusega tutvumiseks kuulame ja loeme rahvapärimuse lugusid ja loomajutte. Alusväärtustena puudutame selliseid väärtusi nagu haridus, keskendumine, kogemustest õppimine, leidlikkus, nutikus, plaanimine, paindlikkus, tähelepanu, töökus, uudishimu jm. Nutikuse arendamiseks planeerib juhendaja loovust ja leidlikkust nõudvaid meisterdustöid ja ülesandeid, kus lastele antakse näiteks kätte erinevaid materjale (nt plastpudeleid, kleeplint, kõrred jms) ning palutakse ise välja nuputada, mida neist on võimalik teha. Jätkame ka tegevustega õues: õpime koos looduses puid ja taimi tundma ning teeme muid õpetlikke mänge. Üheskoos planeerime ka vaheaja tegevusi.

Septembrikuu päevakeskuses (2014)

Septembrikuu toob palju uut! Septembris alustame teemaga "Keskkond ja jätkusuutlik areng" (kehtiva riikliku põhikooli õppekava eeskujul), mille eesmärgiks on toetada lapse kujunemist keskkonnateadlikuks ja vastutustundlikuks inimeseks, kes väärtustab ja hoiab ümbritsevat keskkonda. Ka meisterdamisel püüame kasutada võimalikult palju looduslikke materjale ning kõike, mida loodus meile pakub. Samas arendame säästvat suhtumist: alustame tasapisi näiteks paberi ja papi sorteerimisega, et eraldada see olmeprügist.

Augustikuu päevakeskuses (2014)

Augustikuised tegevused võtavad kenasti suve kokku. Üheskoos juhendajaga meenutatakse toredaid suviseid hetki ning kantakse need värvilistena paberilegi. Kuna päevakeskus on suve jooksul pisut uniseks muutunud, korrastame koos ruumid ning vaatame üle ka inventari - kindlasti on mõni viltpliiats, mis suure palavuse tõttu enam ei kirjuta, või leidub siin-seal veidi tolmu. Tasapisi vaatame ka juba sügisesse ning piilume mõtetes üle kooliukse läve.

Juunikuu päevakeskuses (2014)

Juunikuu alguses meisterdame ise tuulelohesid, voolime savi ning mängime õues pallimänge. Tuulelohe lennutamise vahepeal otsime üheskoos õuest kenad ümarad kivid ning joonistame neile näodki pähe. Enne suvepuhkusele minekut veedame koos ühe toreda ning piduliku päeva: maiustame hea ja paremaga ning arutleme, mida vahvat võiksime päevakeskuses järgmisel kooliaastal teha. Et vaheaeg õige mõnus tuleks, jagame üksteisele häid soove!

Luulevõistlus (märts 2014)

Osalemine SA TÜ Kliinikumi Lastefondi poolt 1.-6.klassi lastele välja kuulutatud luulekonkursil "Mõmmiku head teod".

Päevakeskuse laste kirjutatud ning kunstiringi juhendaja Riin Liivamägi illustreeritud luuletus märgiti ära SA Tartu Ülikooli Lastefondi Facebooki lehel ning blogis.
Aitäh meie toredatele luuletajatele!

Kunstiring (kevad 2014)

Igal kolmapäeval kell 11-12 ootab lapsi KUNSTIRINGI Riin Liivamägi, kelle juhendamisel tehakse üheskoos vahvaid ning loovaid kunstitöid ja meisterdusi. Kunstiringist osavõtt on lastele tasuta, kohal tuleks olla aga täpselt kunstiringi alguse ajaks.

Miks on lapsele vaja loovat tegevust? Lihtne poodidest asjade ostmine summutab laste avatust uutele ideedele ja tahet oma eesmärgi saavutamiseks ise aktiivselt tegutseda. Loovus toob lapse ellu rõõmu ja teotahet. Enda tehtud asjadel on palju suurem väärtus, kui neil, mis valminud masstoodanguna.

Säästvat eluviisi ja loodushoidu on tore käsitleda tervikteemana. Kunsti kaudu saame käsitleda keskonnaprobleeme, õppida lahendama praktilisi küsimusi ja arendada läbi erinevate materjalide kasutamise eneseväljendusoskust.

Maikuu päevakeskuses (2014)

Soe ja päikeseline mai viib mõtted juba tasapisi suvesse.​ Üha enam püüame me mängude ja tegevustega kolida õue - värske õhu ning vallatu päikese kätte, mis nina ja põsed vahvalt tedretäpiliseks muudavad.
Mai ja juunikuu alguse tegevused on endiselt seotud "Kultuuri ja identiteedi" teemakäsitlusega, ent nüüd nihutame fookuse rohkem iseendale. Lapsed saavad rohkesti võimalusi mõtisklemaks ja arutamaks, mis ja kes on nende elus tähtsal kohal, kelleks nad tulevikus saada sooviksid, millised on nende tegelikud huvid ja palju muudki. Juhendaja käe all püütakse lapsi suunata rohkem oma tegevuse ja sõnade üle mõtlema ning iseennast analüüsima.
Kuna lapsed, kes päevakeskust külastavad, on suuresti sellises eas, mil ümbritsev maailm tundub küllaltki mustvalge (sh kooli- ja klassikaaslased, sõbrad ja ümbritsevad inimesed ning nende teod ja käitumine), on nii mai kui ka juunikuu üheks märksõnaks sallivus. Erinevaid olukordi analüüsides ja rollimängude abil läbi mängides saab nii mõnigi mõte selgemaks ja tegu mõtestatumaks.
Loomulikult jätkatakse ka vahvate ning loovate meisterdustega: kasutatud plekkpurkidest saavad omanäolised ning kaunis salvrätitehnikas kaunistatud pliiatsitopsid või rahakassad; mudime ka savi ning vormime sellest oma hetke suurima unistuse (kellel väike kutsikas, uus jalgpall, tore sõber või...) ja teeme hirmus palju muudki toredat. Eriti salajane töö saab olema loomulikult emadepäevaks kaartide meisterdamine.
Psst! Juunikuu alguses tähistame kindlasti üheskoos ka lastekaitsepäeva ning jagame enne suvevaheajale minekut üksteisele häid soove.

Aprillikuu päevakeskuses (2014)

Aprillikuised tegevused keskenduvad kevadistele pühadele: üheskoos meisterdatakse lihavõteteteemalisi meisterdusi ja kaunistusi ja räägitakse pühadega seotud traditsioonidest tänapäeval ja ennemuiste ning meil ja mujal. Lisaks juba nimetatule mängitakse vahvaid mänge ning räägitakse elus olulistest asjadest. Kuna nelja kuu (jaanuar-aprill) märksõnaks on põhikooli riiklikust õppekavast lähtuvalt teemaplokk "Kultuur ja identiteet" panustatakse kõigi tegevustega ka lapse kujunemisele kultuuriteadlikuks inimeseks, kes hindab eelkõige omakultuuri, kuid tunnustab ka kultuurilist mitmekesisust. Õpilasele pakutakse võimalust olemaks osaline oma kultuurikeskkonna tavades, et kujundada lapse üldpilti oma kultuurist ja ka selle kokkupuudetest teiste kultuuridega.