Eetilised põhimõtted

Me väärtustame ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseme nendest väärtustest lähtudes. Meie koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Oma tegevuses lähtume Vabaühenduste Eetikakoodeksist
Loe lähemalt: www.ngo.ee/eetikakoodeks