Perelepitus

Perelepituse eesmärk on neutraalse isiku vahendusel suunata osapooli leidma võimalikke lahendusvariante laste, raha ja omandi küsimustes. Perelepitaja aitab leida võimalusi jõudmaks ühistele otsustele nii hetkeolukorras kui ka tulevikus.

Pakume perelepitusteenust

Ühe seansi pikkus 1,5 tundi, hind 60€ (40€ tund).
Perelepitajad: Aila Rajasalu, Liivia Vacht, Anne Veiram, Agnes Laasberg, Aare Laak, Tarvo Tendal (www) Ingrid Tiido, Jaana Puur.

Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust Aila Rajasaluga: aila@mtycarpediem.eu, +372 5090680.

Koostöös Tartu ja Elva linnavalitsustega on võimalus pakkuda antud omavalitsuste inimestele perelepitusteenust soodustingimustel või tasuta, kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja suunamisel.

Vaata ka Eesti Lepitajate Ühingu kodulehte.
Tutvu perelepitusteemalise voldikuga.
Tutvu ka meie 2014/2015 projektiga "Perelepitusteenuse arendamine Tartu-, Jõgeva-, ja Raplamaal".

Perelepitusest lähemalt

Enamlevinud vaidlusküsimused perelepituses

 • - laste hooldamise ning nende kasvatamisega seonduvad küsimused
 • - laste majandusliku toetamisega seonduvad küsimused
 • - laste elukoha ning muu elukorraldusega seonduvad küsimused pärast vanemate lahku kolimist
 • - ühise kodu ja kinnisvaraga seonduvad küsimused pärast abielulahutust
 • - kõikvõimalikud muud peresisesed eriarvamustega seotud küsimused või muud lahutuse ja lahku elama asumisega seonduvad küsimused

Perelepitus aitab:

 • - lahendada suure osa erimeelsustest lapsevanematel, kes vajavad abi oma lapse elukorralduslikes küsimustes kokkuleppe saavutamiseks
 • - leida lahendid probleemidele kohtuväliselt; kiirendada asjade käiku, säästa kohtukulude arvelt raha ja aega
 • - lastel vanemate lahkuminekuga kergemini toime tulla
 • - parandada suhteid lapse ja hooldusõigust mitteomava vanema vahel
 • - lapsevanematel teha parimad võimalikud kokkulepped nende laste arengulistest vajadustest lähtuvalt.
 • - tõhustada osapooltevahelist vastutulelikkust kokkulepete saavutamisel
 • - suurendada mõlema osapoole rahulolu kokkulepete osas

Perelepitus on professionaalne teenus perekonfliktide ja abielulahutuste valdkonnas. Perelepituse käigus toetab lepitaja erapooletu kolmanda osapoolena erimeelseid partnereid. Selles protsessis on osapooltel võimalik mõista üksteise seisukohti ja vajadusi, mis peaks soodustama koostööd. Perelepituses keskendutakse probleemide lahendamisele tulevikku vaadates - ei otsita süüdlast ega tegeleta minevikusündmustega.

Ameerikas on tehtud viimase kahekümne aasta jooksul uuringuid perelepituse toimimise kohta ja need on ikka ja jälle näidanud, et perelepitusega ollakse rahul ja et lapsed kohanevad oma vanemate lahutusega paremini, kui vanemad kasutavad oma lahkarvamuste lahendamiseks vahendajat, mitte kohtukaebusi.

Uuringud on ka näidanud, et perelepitus aitab vähendada kohtuvaidlusi hooldusõiguse üle. Kui vanemad osalevad vahendamises (perelepituses), jõuavad nad 60-70 % tõenäosusega kokkuleppele. Lapsevanemad on tavaliselt palju rohkem rahul perelepitusega ja selle tulemustega kui kohtuprotsessiga. Samuti jääb perelepituse kasutamisel vanematele suurem kontroll tulemuse üle (kohtunik määrab, kuidas vanemad oma lastega edaspidi aega saavad veeta). (Philip M. Sthal „Lastekasvatus pärast lahutust“, 2008 )

Artikkel samal teemal, ilmunud Postimehes 07.01.2016: Advokaadi hea nõu lastega peredele: mis on perelepitus?

Vaata ka Eesti Lepitajate ühingu koduleheküljele www.lepitus.ee.