Juhatuse liikmed

Heidi Hansar
heidi@mtycarpediem.eu
+372 52 113 61
organisatsiooni üldküsimused, koolitused spetsialistidele ja hooldusvanematele, projektid

Tamme Laste Päevakeskus

Raili Hollo
+ 372 53 9041 37