Juhatuse liikmed

Heidi Hansar Heidi Hansar
Kõrghariduse omandasin 2004. aastal TÜ Haridusteaduskonnas, õppides eripedagoogika eriala. Valitud eriala on andnud mulle väga hea ettevalmistuse töötamaks abi ning tuge vajavate laste, noorte ja täiskasvanutega. Minu esimene erialane töö oli seotud sügava ja raske puudega laste hooldamise ja juhendamisega Maarja Kooli Hoidekodus. Sealt edasi olen aasta aastalt järjest enam puutunud kokku organiseerimist ja planeerimist nõudvate töökohtadega. PRIDE-metoodikat kasutades oleme koos Aila Rajasaluga koolitanud kasuperesid, noorsootöötajaid, lastekodu personali ja kutsehariduskooli pedagooge. Tartu Laste Turvakodus olen ametit pidanud sotsiaalpedagoogina.
Minu eesmärgiks MTÜ Noorte Abistamiskeskus Carpe Diem tegevuse arendamisel on oma erialaste oskuste ning töökogemuste maksimaalne rakendamine laste ja noorte elu parendamisel. Hindan kõrgelt tööd, mis eeldab pidevat arengut, enesetäiendamist ning pakub vastu sõbralikku ja ühtehoidvat kollektiivi.
Aila Rajasalu Hiie Taniloo

Tamme Laste Päevakeskus

Raili Hollo
Tamme Laste Päevakeskuse sotsiaalpedagoog

Raamatupidamine

Raamatupidamise teenust osutab osaühing Ettevõtlik Mõte. Küsimuste korral kirjutada ettevotlik@gmail.com aadressile. Ettevõtte tegemistega on võimalus tutvuda www.ettevotlik.ee

Veebileht

Anna-Liisa Leppik
Mina olen amatöörina üles ehitanud MTÜ Noorte Abistamiskeskus Carpe Diem veebilehe.
Carpe Diemiga olen seotud läbi isiklike kontaktide ning häid inimesi peab minu arvates aitama! Olen tänulik, et leidub selliseid organisatsioone ja inimesi!