MTÜ eesmärgid

 1. Sotsiaal- ja haridustöötajate koolitamine
 2. Kasuperede koolitamine
 3. Praktikabaasiks olemine
 4. Lastele/noortele kodu, õpetuse ja hoolitsuse pakkumine vastavalt nende eale, tervislikule seisundile ja võimetele
 5. Pakkuda ajutist varjupaika lastele, noorukitele, ka kriisiolukorras peredele
 6. Päevakeskuse pakkumine kodus elavatele lastele ja noorukitele (päevahoid, nädalahoid, mängurühmad, huvialaringid, suvelaagrid)
 7. Noortele erialase koolituse ja töö leidmise võimaluse pakkumine
 8. Laste ja noorte hoolekandeasutuse personali supervisioon
 9. Täiendkoolituste ja kvalifikatsiooni tõstmise korraldamine
 10. Majandustegevuse arendamine ühingu eesmärkide saavutamiseks
 11. Suurendada elluastuvate noorte sotsiaalseid toimetulekuoskusi, aidata kohandada keskkonnaga ja õpetada toime tulema igapäevase eluga
 12. Ennetada sotsiaalsete probleemidega noorte sattumist kuritegelikule teele
 13. Teadvustada ühiskonnas probleemsete noorte olemasolu
 14. Korraldada teabepäevi, koolitusi, üritusi
 15. Välja anda trükiseid
 16. Läbi viia uurimusi
 17. Teha aidsi ja narkomaania vastast ennetustööd
 18. Aidata lastel ja noortel sisustada vaba aega tervislikult, mitmekülgselt ja loominguliselt
 19. Koduteenuse pakkumine eakatele